3500 TL (KDV Dahildir)
3500 TL (KDV Dahildir)
Mevcut Durum
Kayıtlı Değil
Fiyat
Kapalı
Şimdi Başlayın
Bu modül şu anda kapalı

Öğrenim Hedefleri

Bu kursumuzu alan danışanlarımız için belirlediğimiz öğrenim hedeflerimiz:

 • İstatistik okur-yazarlığı ve temel istatistik bilgisi edinmek,
 • Veri setlerini doğru şekilde hazırlamak,
 • Jamovi yazılımının kullanımını öğrenmek,
 • Tanımlayıcı istatistiksel analizleri yapabilmek, okuyabilmek, Tablo ve metinlere yerleştirebilmek,
 • Hangi değişken için hangi grafiğin doğru olduğunu seçebilmek ve hazırlayabilmek,
 • Olasılık Teorisi, P değeri ve %95 Güven aralığını öğrenmek,
 • İki bağımsız grup arasında sürekli değişkenleri karşılaştırabilmek: T-testi, Levene Testi, Mann-Whitney U testi,
 • İki bağımlı grup arasında sürekli değişkenleri karşılaştırabilmek: Eşleştirilmiş T-Testi, Wilcoxon testi, İşaret testi.
 • İki ya da daha fazla grup arasında kategorik değişkenleri karşılaştırabilmek: Ki-Kare testi,  Fisher’in kesin testi
 • Korelasyon analizi yapabilmek: Spearman ve Pearson testleri,
 • Tanısal değerlik çalışmalarının temellerini anlamak: Test öncesi ve sonrası olasılık, Fagan nomogramı,
 • Tanısal doğruluk çalışmalarında dört gözlü tablolarla istatistiksel analizleri yapabilmek: Duyarlılık, Özgüllük, Pozitif ve Negatif Prediktif Değerler, Pozitif ve Negatif Olabilirlik Olasılıkları, Doğruluk hesaplamak,
 • Tanısal doğruluk çalışmalarında ROC analizi ve eşik değerleri belirleyebilmek, 

Amacımız

 • SPSS, SAS, STATA gibi lisanslı ve öğrenme eğrisi dik yazılımlar yerine, kullanması kolay, ücretsiz ve kullanıcı dostu JAMOVI programı ve kendi hazırladığımız online hesap makineleri aracılığıyla pratik şekilde sizlere yetkinlik kazandırmayı amaçladık.
 • Tüm analiz, döküm ve yorumlamalarda kullanacağınız aşamaları size özel hazırladığımız AKIŞ ŞEMALARI kitapçığımızda özetledik. Böylece kursumuzun üstünden belli bir süre geçse bile, başka hiçbir dökümana ihtiyacınız kalmadan gerekli aşamaları doğru bir şekilde takip edip sonuç alabilmenizi amaçladık.

Katılımcılar

Kursumuz temel istatistik bilgisi edinmek isteyen tüm tıbbi branşlardan asistan ve uzmanlar,  sağlık bilimlerinde görevli genç akademisyenler ve tıp öğrencilerine yöneliktir.

Kursumuzun hedef kitlesi,

 • Tüm branş, kıdem ve ünvandan Tıp Doktorları ve Diş Hekimleri ve Öğrencileri,
 • Farmasötik sektöründe medikal birimlerde görevli Tıp ve diğer sağlık alanları kökenli Medikal Yöneticiler ve Yardımcıları
 • Tüm tıbbi bilimlerdeki genç akademisyenleri içermektedir.

NOT: Ulusal dernek ve dergilerimizdeki görevlerimiz nedeniyle bu eğitimimize acil tıp asistan ve uzmanları alınmamaktadır. Bu hekimlerimiz Türkiye Acil Tıp Derneği Acil Tıp Akademisi altındaki kurslarımıza başvurabilirler.

Program

1. GÜN
08.45-09:00Günaydın..
Birbirimizi Tanıyalım…
Prof. Dr. Haldun Akoğlu
09.00-09.45İstatistikte Temel Kavramlar
Prof. Dr. Haldun Akoğlu
Değişken tipleri. Merkez: Ortalama, Ortanca, Mod
Dağılım/Yayılım Ölçütleri: Standart Sapma, İnterkuartil Aralık, Standart Hata
09.45-10.00KAHVE ARASI
10.00-11.30Tanımlayıcı İstatistiklerimizi Nasıl Hazırlarız?Prof. Dr. Haldun Akoğlu
Jamovi Yazılımının Tanıtımı
Program arayüzü, Değişken tanımlama ve düzenleme, grup etiketleme
Veriseti hazırlama ve düzenleme
ID değişkeni, kodlama, veri çeşidi (metin, sayı)Veri güvenilirliği, Sıralama A>Z, Z>A
Tanımlayıcı İstatistikler ve Grafiklerin Hazırlanması
Histogram, Density, Box Plot, Sütun Grafiği dökümü
Shapiro-Wilks testi, Histogram yorumlanması,
Normal dağılımın belirlenmesi.
Box-plot ile Aykırı ve Aşırı değerlerin belirlenmesi
Ortalama (SS), Ortanca (İKA) kullanımına karar verilmesi
11.30-11.45KAHVE ARASI
11.45-13.30Pratik: Veri seti hazırlama ve dönüştürmeProf. Dr. Haldun Akoğlu
Veri seti hazırlama ve dönüştürme
Tanımlayıcı istatistiklerin dökülmesi,
Normalite değerlendirilmesi (Shapiro wilk + Histogram),
Metne dönüştürme, Tablo 1’i oluşturma
13.30-14.30ÖĞLE YEMEĞİ
14.30-14.50Olasılık Teorisi Nedir? Nedir bu P değeri ve %95 GA?Doç. Dr. Ş. Kerem Çorbacıoğlu
14.50-15.10İstatistiksel Analiz İçin Test Seçiminde Akış Şemaları Nasıl Kullanılır?Prof. Dr. Haldun Akoğlu
15.10-15.30KAHVE ARASI
15.30-16.152 Grup arasında nominal değişkenlerin karşılaştırılmasıDoç. Dr. Gökhan Aksel
Ki-kare testi, Fisher’in kesin testi, McNemar
16.15-16.30KAHVE ARASI
16:30-17.30Pratik: 2 Grup arasında nominal değişkenlerin karşılaştırılmasıDoç. Dr. Gökhan Aksel
Ki-Kare, Fisher, McNemar
Sonuçların tabloda / metin içerisinde ifade edilmesi
17.30-18.00Soru – Cevap, Gün Kapanışı
2. GÜN
09.00-09.452 Grup arasında sürekli değişkenin ortalama/medyanının karşılaştırılmasıDoç. Dr. Ş. Kerem Çorbacıoğlu
T-Testi, Levene Testi, Mann Whitney U
Eşleştirilmiş T-testi, Wilcoxon Testi
Yayında hangi grafikle göstermeli?
Yayına Nasıl yazılmalı?
09.45-10.00KAHVE ARASI
10.00-10:45Pratik: 2 Grup arasında sürekli değişkenin ortalama/medyanının karşılaştırılmasıDoç. Dr. Ş. Kerem Çorbacıoğlu
T-Testi, Levene Testi, Mann Whitney U
Eşleştirilmiş T-testi, Wilcoxon Testi
Sonuçların tabloda / metin içerisinde ifade edilmesi
10.45-11.00KAHVE ARASI
11.00-11.45Korelasyon analiziDoç. Dr. Gökhan Aksel
Spearman ve Pearson
11.45-12.30Pratik: Korelasyon AnaliziDoç. Dr. Gökhan Aksel
12.30-13.30ÖĞLE ARASI
13.30-14.30Tanısal testlerDoç. Dr. Ş. Kerem Çorbacıoğlu
Duyarlılık, özgüllük, +LR, -LR, doğruluk, ROC analizi
14.30-14.45KAHVE ARASI
14.45-15.45Pratik: Tanısal testlerDoç. Dr. Ş. Kerem Çorbacıoğlu
15.45-16:00KAHVE ARASI
16.00-17.00Genel PratikProf. Dr. Haldun Akoğlu
17.00-17.30Soru – Cevap, Kurs Kapanışı

Kurs Ücreti

3500 TL’dir (KDV Dahil).

Kurs Ücretine Neler Dahil?

 • Tüm SUNUMLAR, VERİ SETLERİ, ÖRNEKLER ve ÇÖZÜMLERİ içeren dosyalar
 • Tüm analiz ve dökümleri yapmanızı sağlayacak basamakları özetleyen AKIŞ KILAVUZLARI KİTAPÇIĞI,
 • Kurs bitiminde evde kendi kendinize tekrar yapmanızı sağlayacak veri setleri, sorular ve çözümleri içeren KENDİ KENDİNE ÇÖZÜM PRATİKLERİ

Kayıt için sayfanın üst kısmında yer alan kayıt formu linkine hemen tıklayarak talep yapabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Eğitimin uygulama şekli nasıl olacak?

 • Dersler ZOOM üzerinden interaktif şekilde, istenilen zamanda soru sorulacak şekilde 3 eğitmen ile beraber verilmektedir.
 • Her dersin sonunda ve gün sonunda soru-cevap oturumları vardır.
 • Pratikler için kursiyerlerin kendilerini çözeceği ve ekibin önünde pratiğini yapabilecekleri, sonrasında da eğitmen ile beraber çözülecek örnekler hazırlanmıştır.

Kurs için hangi teknik araç-gereçlere ihtiyacım var?

 • Kurs esnasında kullanmak için Windows ya da Mac bilgisayara ve iyi bir internet bağlantısına  ihtiyacınız var. 
 • Bu bilgisayarınıza ZOOM programının son sürümünü kurmalısınız. 
 • Ayrıca Kamera ve Ses ayarlarınızı kontrol etmeli, ekran paylaşabildiğinizden emin olmalısınız.
 • Jamovi yazılımı: Bu kursa katılmadan önce ücretsiz JAMOVİ istatistik paket programını bilgisayarınıza indirip kurmanız gerekiyor. Kurs boyunca tüm istatistiksel işlemler açık kaynak kodlu, lisanssız ve ücretsiz olan JAMOVİ programı ile yapacağız. (https://www.jamovi.org/download.html) JAMOVI programını kurup açtıktan sonra sağ üstte yer alan “+” işaretine basarak ClinicoPathDesc, Meddecide ve PPDA modüllerini “Install” diyerek kurunuz. 

Kurs öncesinde hazırlanmam gerekiyor mu?

Hayır. Kurs öncesinde özel bir hazırlık yapmanız gerekmiyor.

Kurs bitiminde sunumları verecek misiniz?

Kurs sonunda aşağıdaki tüm dökümanları sizinle elektronik olarak paylaşıyor olacağız.

 • Tüm SUNUMLAR, VERİ SETLERİ, ÖRNEKLER ve ÇÖZÜMLERİ içeren dosyalar
 • Tüm analiz ve dökümleri yapmanızı sağlayacak basamakları özetleyen AKIŞ KILAVUZLARI kitapçığı
 • Kurs bitiminde evde kendi kendinize tekrar yapmanızı sağlayacak veri setleri, sorular ve çözümleri içeren KENDİ KENDİNE ÇÖZÜM PRATİKLERİ

Kursun video kaydı alınacak mı? Sonrasında izleme imkanım olacak mı?

Kurs esnasında sadece kalitemizi arttırmak, hata-eksiklerimizi kontrol etmek, gelen sorulara göre yeni düzenlemeler yapmak için kayıt alıyoruz. Bu kayıtları sizlerle paylaşmıyoruz. 

Acil Tıp asistan ve uzmanları bu kursa katılabiliyor mu?

Ulusal dernek ve dergilerimizdeki görevlerimiz nedeniyle bu eğitimimize acil tıp asistan ve uzmanlarını alamıyoruz.

Acil Tıp hekimlerimiz Türkiye Acil Tıp Derneği Acil Tıp Akademisi altında verdiğimiz kurslarımıza başvurabilirler.

Tamamlanan Kurslarımız

#1 – 10-11 Aralık 2022, WORKSHOP, İstanbul Anadolu, ByOtell 

#2 – 11-12 Mart 2023, WEBINAR PLUS 

#3 – 6-7 Mayıs 2023, WEBINAR PLUS 

#4 – 17-18 Haziran 2023, WEBINAR PLUS

Gelecek Kurslarımız

#5 – 15-16 Temmuz 2023, WEBINAR PLUS

Eğitmenlerimiz

Prof. Dr.

medikal Danışmanlık

EGE ÜNİV. TEKNOPARK AR-GE

İstatistik ve araştırma, Eğitmen

Doç. Dr.

İstatistik ve araştırma, Eğitmen

Doç. Dr.

İstatistik ve araştırma, Eğitmen

Haldun Akoğlu

Prof. Dr.

Akamedika.pro

İstatistik ve Araştırma

Eğitmen

Kurucu

Acil Tıp Profesörüdür. 20 yılı aşan meslek hayatı boyunca sağlık ocağı, 2. ve 3. basamak hastaneler, Üniversite hastanesi, Afiliye Hastane, Uluslararası Farmasötik şirketleri gibi çok farklı kurumlarda akademik, eğitici ve idari görevlerde bulunmuştur. Son 10 yıl içinde eğitim ve araştırmaya odaklanarak bu alanlarda çalışmalarını arttırmıştır. Türkiye’nin en çok okunan Tıp Eğitimi portalı Acilci.Net sitesi bu alandaki ürünlerinin en büyüğüdür. Pubmed kapsamında indekslenen dergilerde 100’den fazla yayını, 3000’den fazla atıfı mevcuttur. H-indeksi 18 olup 2021 yılında Stanford En Etkili Bilim İnsanları Listesinde yer almıştır. İstatistik ve Araştırma Planlama özel ilgi alanları olup bu alanda kitapları, kursları ve danışmanlıkları mevcuttur.

Türkiye Acil Tıp Derneği’nde (TATD) 2 dönem Yönetim Kurulu üyeliği, 2 ulusal 2 uluslararası kongre genel sekreterliği, Eğitim komisyonu başkanlığı, Acil Tıp Akademisi Başkanlığı, Ulusal Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu üyeliği, Türkiye Acil Tıp Dergisi baş editörlüğü, Dünya Acil Tıp Federasyonu (IFEM) Eğitim ve Müfredat Komisyonu ile Araştırma Komisyonu üyeliği gibi görevleri yürütmüş ve halen de yürütmektedir.

Gökhan AkseL

Doç. Dr.

İstatistik ve Araştırma Danışmanı

Eğitmen

Acil Tıp Doçenti. Acil Tıp uzmanı olduktan sonra araştırma planlama ve istatistik konularına odaklandı. Uzunca bir süredir bu alanlarda kurslar, seminerler düzenlemektedir.

Çeşitli uluslararası indekslerde taranan 100’den fazla yayını mevcut olup H-indeksi 14’tür.

Bilimsel merakı dışında fotoğrafçılık, grafik & tasarım, resim, motosiklet, dağcılık ve kampçılık tutkuları mevcut olup aynı zamanda iflah olmaz bir hayvan severdir.

Şeref Kerem Çorbacıoğlu

Doç. Dr.

İstatistik ve Araştırma Danışmanı

Eğitmen

Acil Tıp Doçenti. İstatistik ve metodoloji konularında klinisyenlere yönelik 6 yıldır kurslar düzenlemekte ve danışmanlık vermektedir. Aktif klinisyenliğe ve akademik hayata devam etmekte olup Pubmed, WOS, scopus gibi indekslerde taranan 100’ü aşkın yayını bulunmaktadır ve H-indeksi 17’dir.