1.5. Türkiye

Kaynaklar

  1. Akut Zehirlenmelere Genel Yaklaşım. Ed: Tunçok Y. Kalyoncu Nİ. Birinci Basamağa Yönelik Zehirlenmeler Tanı Ve Tedavi Rehberleri. T.C. Sağlık Bakanlığı. 2007. Ankara. Sayfa 1-24.