Bölüm 1 – Sağlıkta Şiddet, Saldırganlık, Karşı Tarafı Anlamak

Kaynaklar

  1. Dökmen Ü. Sosyal Yaşam: İletişim, Roller, Oyunlar, Değerler. Var olmak, Gelişmek, Uzlaşmak. İstanbul: Sistem Yayıncılık, 2002.
  2. İletişim Gönüllüleri. Temel İletişim Becerileri. Eğitici Eğitimi. İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi: Ders Notları, 2016.
  3. Fairbanks RJ, Bisantz AM, Sunm M. Emergency Department Communication Links and Patterns. Ann Emerg Med, 2007:50;396-406
  4. Blackburn J, Karen Ouseya K, Goodwinc E. Information and communication in the emergency department. International Emergency Nursing. 2019:42;30–35
  5. Spencer R, Coiera E, Logan P. Variation in Communication Loads on Clinical Staff in the Emergency Department. Ann Emerg Med. 2004:44;268-273
  6. Pun JKH, Matthiessen CMIM, Murray KA, Slade D. Factors affecting communication in emergency departments: doctors and nurses’ perceptions of communication in a trilingual ED in Hong Kong. International Journal of Emergency Medicine. 2015:8;48
  7. Elgünler TÇ, Fener TÇ. İletişimin Kalitesini Etkileyen Engeller ve Bu Engellerin Giderilmesi. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication. 2011:1;35-39,
  8. YD, Ertürk. İnsan İlişkileri ve İletişim Yöntemleri. Ders Notları. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul 2016.
  9. Cüceloğlu D. İnsan İlişkilerinde Dinlemek Daha Önemlidir. İyi Düşün Doğru Karar Ver. Ankara: Remzi Kitapevi, 2001.
  10. E, Boz. İletişimde Sen Dili Yerine Ben Dili. Türk Dil Kurumu. [Çevrimiçi] [Alıntı Tarihi: 11 10 2021.] https://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2013/07/20130720.pdf.11.  B, Gülşen. Empati Nedir. kemalsayar.com. [Çevrimiçi] [Alıntı Tarihi: 11 10 2021.] https://kemalsayar.com/insana-dair/empati-nedir.

Haldun Akoğlu

Prof. Dr.

İstatistik ve Araştırma Danışmanı

Eğitmen

Kurucu

Acil Tıp Profesörüdür. 20 yılı aşan meslek hayatı boyunca sağlık ocağı, 2. ve 3. basamak hastaneler, Üniversite hastanesi, Afiliye Hastane, Uluslararası Farmasötik şirketleri gibi çok farklı kurumlarda akademik, eğitici ve idari görevlerde bulunmuştur. Son 10 yıl içinde eğitim ve araştırmaya odaklanarak bu alanlarda çalışmalarını arttırmıştır. Türkiye’nin en çok okunan Tıp Eğitimi portalı Acilci.Net sitesi bu alandaki ürünlerinin en büyüğüdür. Pubmed kapsamında indekslenen dergilerde 100’den fazla yayını, 3000’den fazla atıfı mevcuttur. H-indeksi 18 olup 2021 yılında Stanford En Etkili Bilim İnsanları Listesinde yer almıştır. İstatistik ve Araştırma Planlama özel ilgi alanları olup bu alanda kitapları, kursları ve danışmanlıkları mevcuttur.

Türkiye Acil Tıp Derneği’nde (TATD) 2 dönem Yönetim Kurulu üyeliği, 2 ulusal 2 uluslararası kongre genel sekreterliği, Eğitim komisyonu başkanlığı, Acil Tıp Akademisi Başkanlığı, Ulusal Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu üyeliği, Türkiye Acil Tıp Dergisi baş editörlüğü, Dünya Acil Tıp Federasyonu (IFEM) Eğitim ve Müfredat Komisyonu ile Araştırma Komisyonu üyeliği gibi görevleri yürütmüş ve halen de yürütmektedir.

Oturum Aç