Hizmet Talep Formu

Kimlik Bilgileriniz


Talebinizin Ayrıntılarını Belirtiniz

Hangi talepte hangi dosyanın yüklenmesi gerekli:

İstatistik analiz hizmetlerinde:

 • Veri dosyanız: xls, xlsx, sav, csv, omv formatlarında olabilir. Veri setinizin tamamını paylaşmak istemezseniz hasta verileri anonimize edilmiş şekilde ilk 20 satırı da paylaşabilirsiniz.
 • Hangi sütunun hangi değişkene ait olduğu, hangi kodlamanın hangi etikete sahip olduğu bilgisi (veri dosyasında farklı sayfada da verilebilir). Örneğin, C1 = Cinsiyet, 0 = Erkek, 1 = Kadın gibi
 • Yapılmasını istediğiniz analizleri listeleyen MS Word dosyası
 • Çalışmanızın protokolünü içeren bir döküman: etik kurul başvurusu, clinicaltrials kaydı, kurum onayı benzeri bir form ya da sizin yazmış olduğunuz protokol
 • Çalışmanıza benzer çalışmalar (referans kaynaklar): Özellikle benzer tablo ve analizleri istediğiniz çalışmalar varsa belirtiniz.

Araştırma planlama danışmanlığı hizmetlerinde:

 • Planladığınız çalışmanın özeti: amacınız, hipoteziniz, planladığınız olası çalışma deseni, bütçeniz, mekan ve süre
 • Varsa planladığınız veri toplama dosyası ve değişkenleriniz
 • Çalışmanıza benzer çalışmalar (referans kaynaklar): Özellikle benzer tablo ve analizleri istediğiniz çalışmalar varsa belirtiniz.

Literatür tarama hizmetlerinde:

 • Talep ayrıntısı: Literatür taraması yapılacak konu, Literatür tarama amacı, İstenen çıktı çeşidi, taranması istenen özel veritabanla

Örneklem boyutu hesaplama hizmetlerinde:

 • Çalışmanızın protokolü: Örneklem boyutu hesabı yapılmasını istediğiniz çalışmanıza ait birincil ve ikincil amaçlarınız, değişkenler ve sonlanım ölçütlerinizi içeren protokol,
 • Çalışmanıza benzer çalışmalar (referans kaynaklar): Kaynak listeniz ve aynı sonlanıma sahip benzer örnek çalışmalar

Profesyonel hakemlik hizmeti:

 • Manuscript: Hakemlik yapılmasını istediğiniz makalenizin tam metni, tabloları, görselleri ve kaynakları
 • Önceki başvurular, hakem değerlendirmeleri ve revizyon notları

Zorunlu belgeler: Tüm hizmetlerde sözleşme anında çıkar çatışmasını önlemek amacıyla Türkiye'den yayınlanan Acil Tıp dergilerine yazının gönderilmeyeceğine dair imzalı taahhütname alınmaktadır.