Danışmanlarımız

Akamedika.pro, akamedika.istatistik, akamedika.com ve acilci.net bünyesinde  destek ve danışmanlık sağlayan sürekli gelişen ve genişleyen ekibimiz… 

Prof. Dr.

medikal Danışmanlık

EGE ÜNİV. TEKNOPARK AR-GE

İstatistik ve araştırma, Eğitmen

Prof. Dr.

tıp eğitimi

EGE ÜNİV. TEKNOPARK AR-GE

Dr. ÖĞr. Üyesi

tıp eğitimi

EGE ÜNİV. TEKNOPARK AR-GE

Doç. Dr.

İstatistik ve araştırma, Eğitmen

Doç. Dr.

İstatistik ve araştırma, Eğitmen

Prof. Dr.

İstatistik ve araştırma, Eğitmen

Uzm. Dr.

Medikal Danışmanlık, eğitmen

Haldun Akoğlu

Prof. Dr.

Akamedika.pro

İstatistik ve Araştırma

Eğitmen

Kurucu

Acil Tıp Profesörüdür. 20 yılı aşan meslek hayatı boyunca sağlık ocağı, 2. ve 3. basamak hastaneler, Üniversite hastanesi, Afiliye Hastane, Uluslararası Farmasötik şirketleri gibi çok farklı kurumlarda akademik, eğitici ve idari görevlerde bulunmuştur. Son 10 yıl içinde eğitim ve araştırmaya odaklanarak bu alanlarda çalışmalarını arttırmıştır. Türkiye’nin en çok okunan Tıp Eğitimi portalı Acilci.Net sitesi bu alandaki ürünlerinin en büyüğüdür. Pubmed kapsamında indekslenen dergilerde 100’den fazla yayını, 3000’den fazla atıfı mevcuttur. H-indeksi 18 olup 2021 yılında Stanford En Etkili Bilim İnsanları Listesinde yer almıştır. İstatistik ve Araştırma Planlama özel ilgi alanları olup bu alanda kitapları, kursları ve danışmanlıkları mevcuttur.

Türkiye Acil Tıp Derneği’nde (TATD) 2 dönem Yönetim Kurulu üyeliği, 2 ulusal 2 uluslararası kongre genel sekreterliği, Eğitim komisyonu başkanlığı, Acil Tıp Akademisi Başkanlığı, Ulusal Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu üyeliği, Türkiye Acil Tıp Dergisi baş editörlüğü, Dünya Acil Tıp Federasyonu (IFEM) Eğitim ve Müfredat Komisyonu ile Araştırma Komisyonu üyeliği gibi görevleri yürütmüş ve halen de yürütmektedir.

Arif Alper Çevik

Prof. Dr.

Akamedika.com

Tıp Eğitimi

Kurucu

Acil Tıp Profesörüdür. Ulusal ve Uluslararası eğitim kurumlarında uzun yıllar boyunca akademisyen olarak görev yapmış, klinik hizmet yanında bir çok farklı eğitim ve idari pozisyonda görev almıştır. Yirmi yıldır uluslararası acil tıp, acil tıp eğitimi, travma ve yatak başı ultrason konularında bilimsel aktivitelerde bulunurken, son on yıl içinde tıp eğitimine özel bir ilgi duymuş ve bu alanda hizmet ve çalışmalarını artırmıştır.

Acil tıp asistanlarının travma eğitim gereksinimlerine karşılık vermek amacıyla kanıta dayalı acil travma yönetimi kursunu geliştirmiş ve 8 yıl direktörlüğünü yapmıştır. Serbest açık erişimli tıp eğitimi akımında Acilci.net’in kurucu editörlerinden biri olarak yer almış, tıp öğrencilerinin acil tıp eğitimindeki eksikliklerini göz önünde bulundurarak uluslararası acil tıp eğitim projesini (iem-student.org, iem-course.org) hayata geçirmiştir.

Bölgesel ve uluslararası derneklerde özellikle acil tıp eğitimi üzerine çalışmalarını yürütmekte ve bu alanda düşük ve orta gelir düzeyli ülkelerin acil tıp eğitimi gelişimlerine katkıda bulunacak non-profit projeler yürütmektedir.

Halen yurt dışında görev yapmaktadır.

Yusuf Ali Altuncı

Dr. Öğretim Üyesi

Akamedika.com

Tıp Eğitimi

Kurucu

Acil Tıp Öğretim Üyesidir. Yarıdan fazlası eğitim ile geçen meslek hayatının, 20 yılını geride bırakmıştır. Ulusal ve uluslararası kongre, kurs, seminer ve sempozyum organizasyonlarında görev yapmıştır. Fakülte, anabilim dalı ve derneklerin eğitim komisyonlarında aktif yer almıştır. Halen kurumunda İntern Hekimlik Komisyonu başkanlığını yürütmektedir. Acil Tıp Yeterlik yürütme kurulu üyesidir.
Acil Tıp camiasında ciddi talep görmüş kanıta dayalı travma yönetimi kursunda 6 yıl eğitmenlik yapmıştır. Serbest açık erişimli tıp eğitiminin Türkiye’deki en büyük kaynağı olan Acilci.net’in kurucu editörüdür. Editörlük görevinin yanında site için 100’e yakın içerik üretmiştir. Acilci.net’in halkla ilişkiler sorumlusudur.

Toplamda 40 canlı yayın bölümü içeren #gecenbihastageldi ve #ikincibasamak online eğitim projelerinde moderatör olarak görev yapmıştır. Temel iletişim becerileri eğiticisidir. Acilci.net spotify hesabının Tıp alanında Türkiye podcast birincisi olmasını sağlayan acilcinin sesleri projesinin yaratıcısıdır.

Gökhan AkseL

Doç. Dr.

İstatistik ve Araştırma Danışmanı

Eğitmen

Acil Tıp Doçenti. Acil Tıp uzmanı olduktan sonra araştırma planlama ve istatistik konularına odaklandı. Uzunca bir süredir bu alanlarda kurslar, seminerler düzenlemektedir.

Çeşitli uluslararası indekslerde taranan 100’den fazla yayını mevcut olup H-indeksi 14’tür.

Bilimsel merakı dışında fotoğrafçılık, grafik & tasarım, resim, motosiklet, dağcılık ve kampçılık tutkuları mevcut olup aynı zamanda iflah olmaz bir hayvan severdir.

Şeref Kerem Çorbacıoğlu

Doç. Dr.

İstatistik ve Araştırma Danışmanı

Eğitmen

Acil Tıp Doçenti. İstatistik ve metodoloji konularında klinisyenlere yönelik 6 yıldır kurslar düzenlemekte ve danışmanlık vermektedir. Aktif klinisyenliğe ve akademik hayata devam etmekte olup Pubmed, WOS, scopus gibi indekslerde taranan 100’ü aşkın yayını bulunmaktadır ve H-indeksi 17’dir.    

Fikri Abu-Zidan

Prof. Dr.

Statistics and Research Consultant

Educator

Professor Fikri Abu-Zidan is an international expert in Statistics, Research Methodology, Acute Care Surgery, Disaster Medicine, and Point-of-Care Ultrasound. He graduated (MD) from Aleppo University (Syria) in 1981; gained the FRCS, Glasgow, Scotland in 1987; achieved his PhD in Trauma and Disaster Medicine from Linkoping University (Sweden) in 1995; and obtained his Postgraduate Diploma of Applied Statistics from Massey University (New Zealand) in 1999. He is currently serving as a Statistics and Research Methodology Consultant for the Research Office at the College of Medicine and Health Sciences at United Arab Emirates University. His clinical experience includes treating war injured patients during the Second Gulf War (1990). He has been promoting the use of Point-of-Care Ultrasound for more than thirty-five years in which he is a World Leader. Furthermore, he is an international Translational Medicine consultant developing novel clinically relevant animal models. He has made major contributions to trauma management, education and research in Kuwait, Sweden, New Zealand, Australia, and United Arab Emirates.

He has contributed to more than 460 publications in books and refereed international journals. He presented more than 700 invited lectures and scientific abstracts and received more than 40 national and international awards for clinical, research and educational activities. He has chaired more than 75 international conference sessions and chaired the organization committees of seven successful international conferences on Trauma management, Critical Care, and prevention. He developed numerous innovative approaches in his research, educational and clinical activities. He currently serves as the Statistical Consultant for the World Society of Emergency Surgery, as the Statistical Editor for the World Journal of Emergency Surgery, as the Biostatistical Editor for European Journal of Trauma and Emergency Surgery and as an Editor for Turkish Journal of Emergency Medicine. He has vast experience in clinical and experimental research and medical writing and ran his medical writing workshop, which is highly valued, in different countries internationally. He has mentored and supervised clinical academic researchers and fellows located in UAE, Sweden, New Zealand, Australia, UK, Italy, France, Germany, Malaysia, Egypt, Turkey, and Brazil.

Güneş Acar

Uzm. Dr.

Medikal Danışmanlık

Eğitmen

Dr. Güneş Acar, medikal danışman, eğitmen ve içerik üreticisi olarak çalışan bir aile hekimliği uzmanıdır.
2003 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmasının ardından, 2008’de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde aile hekimliği uzmanlığını tamamlamıştır.

2008-2020 arasında, uluslararası ilaç şirketlerinin ülke ve ülke üstü ekiplerinde medikal işler rollerinde çalışmıştır. Bu süreçte Orta ve Doğu Avrupa bölgesindeki ülkeler ve Türkiye için medikal stratejik planlamalar yapmış, ürün lansmanları gerçekleştirmiş, çok sayıda proje yönetmiş, Türk ve yabancı profesyonellere eğitimler vermiştir.

Ocak 2020’den bu yana, serbest medikal danışmanlık yapımakta, proje yönetimi, eğitimler ve içerik üretimi odaklı çalışmaktadır. Örneğin danışma kurulu/ çalışma grubu toplantıları yürütmekte; eğitim-farkındalık-tanıtım materyalleri hazırlamakta; markalı-markasız içerikler yazmakta; temel medikal- terapötik alan- hastalık eğitimlerinin yanısıra fikir lideri yönetimi, proje yönetimi, medikal plan hazırlığı, sunum teknikleri ve infografik eğitimleri vermektedir.