Biz Kimiz?

Tıp Eğitimi Şirketi

2021 yılında 3 akademisyen tarafından kurulmuş Tıp Eğitimine odaklanan bir startup anonim şirketiz. Amacımız, ülkemizin her köşesindeki Tıp Eğitiminin dijital kaynaklar ve özel teknikler kullanılarak benzer standart ve altyapıya kavuşmasına yardımcı olacak projeler hazırlamak.
Bu amaca ulaşmak için seçtiğimiz ilk konular, Klinik yıllardaki Tıp Eğitimi konuları ve Akademik Gelişim konuları.

EdTech Eğitim Ar-Ge Projesi

EGE Teknopark bünyesinde görev yapan bir Eğitim Ar-Ge projesinin üstlenicisiyiz. akamedika.com üzerinden uzaktan, modüler, UÇEP ve uluslararası Tıp Eğitimi normlarına uygun, SCORM uyumlu, interaktif, multimedya eğitim modülleri geliştirmekteyiz.

Araştırma, İstatistik ve Akademik Gelişim

Akademisyenlere, araştırmacılara, öğrencilere, dergilere, derneklere, hastanelere, ve farmasötik şirketlerine araştırma biliminin tüm konu ve aşamalarına yönelik yüksek kalitede ve kapsamlı danışmanlık, eğitim ve hizmetler sunmaya, bu alanda ülkemizdeki tecrübe ve bilgi eksiğini azaltmaya gayret ediyoruz.

Sektörel Medikal Danışmanlık Şirketi

Farmasötik sektörüne özel eğitimler, projeler, hizmetler ve danışmanlıklarımızla masanın her iki yanında yer almış akademisyenlerimizle, medikomarketing ile aktif klinisyenlerin arasındaki kayıp halka olmak için uğraşıyoruz.

Kurucularımız

Dr. Öğretim Üyesi
Yusuf Ali ALTUNCI

Acil Tıp Öğretim Üyesidir. Yarıdan fazlası eğitim ile geçen meslek hayatının, 20 yılını geride bırakmıştır. Ulusal ve uluslararası kongre, kurs, seminer ve sempozyum organizasyonlarında görev yapmıştır. Fakülte, anabilim dalı ve derneklerin eğitim komisyonlarında aktif yer almıştır. Halen kurumunda İntern Hekimlik Komisyonu başkanlığını yürütmektedir. Acil Tıp Yeterlik yürütme kurulu üyesidir. 

Acil Tıp camiasında ciddi talep görmüş kanıta dayalı travma yönetimi kursunda 6 yıl eğitmenlik yapmıştır. Serbest açık erişimli tıp eğitiminin Türkiye’deki en büyük kaynağı olan Acilci.net’in kurucu editörüdür. Editörlük görevinin yanında site için 100’e yakın içerik üretmiştir. Acilci.net’in halkla ilişkiler sorumlusudur. 

Toplamda 40 canlı yayın bölümü içeren #gecenbihastageldi ve #ikincibasamak online eğitim projelerinde moderatör olarak görev yapmıştır. Temel iletişim becerileri eğiticisidir. Acilci.net spotify hesabının Tıp alanında Türkiye podcast birincisi olmasını sağlayan acilcinin sesleri projesinin yaratıcısıdır. 

Prof. Dr.
Arif Alper ÇEVİK

Acil Tıp Profesörüdür. Ulusal ve Uluslararası eğitim kurumlarında uzun yıllar boyunca akademisyen olarak görev yapmış, klinik hizmet yanında bir çok farklı eğitim ve idari pozisyonda görev almıştır. Yirmi yıldır uluslararası acil tıp, acil tıp eğitimi, travma ve yatak başı ultrason konularında bilimsel aktivitelerde bulunurken, son on yıl içinde tıp eğitimine özel bir ilgi duymuş ve bu alanda hizmet ve çalışmalarını artırmıştır.

Acil tıp asistanlarının travma eğitim gereksinimlerine karşılık vermek amacıyla kanıta dayalı acil travma yönetimi kursunu geliştirmiş ve 8 yıl direktörlüğünü yapmıştır. Serbest açık erişimli tıp eğitimi akımında Acilci.net’in kurucu editörlerinden biri olarak yer almış, tıp öğrencilerinin acil tıp eğitimindeki eksikliklerini göz önünde bulundurarak uluslararası acil tıp eğitim projesini (iem-student.org, iem-course.org) hayata geçirmiştir.

Bölgesel ve uluslararası derneklerde özellikle acil tıp eğitimi üzerine çalışmalarını yürütmekte ve bu alanda düşük ve orta gelir düzeyli ülkelerin acil tıp eğitimi gelişimlerine katkıda bulunacak non-profit projeler yürütmektedir.

Halen yurt dışında görev yapmaktadır.

Prof. Dr.
Hâldun AKOĞLU

Acil Tıp Profesörüdür. 20 yılı aşan meslek hayatı boyunca sağlık ocağı, 2. ve 3. basamak hastaneler, Üniversite hastanesi, Afiliye Hastane, Uluslararası Farmasötik şirketleri gibi çok farklı kurumlarda akademik, eğitici ve idari görevlerde bulunmuştur. Son 10 yıl içinde eğitim ve araştırmaya odaklanarak bu alanlarda çalışmalarını arttırmıştır. Türkiye’nin en çok okunan Tıp Eğitimi portalı Acilci.Net sitesi bu alandaki ürünlerinin en büyüğüdür. Pubmed kapsamında indekslenen dergilerde 100’den fazla yayını, 3000’den fazla atıfı mevcuttur. H-indeksi 18 olup 2021 yılında Stanford En Etkili Bilim İnsanları Listesinde yer almıştır. İstatistik ve Araştırma Planlama özel ilgi alanları olup bu alanda kitapları, kursları ve danışmanlıkları mevcuttur. 

Türkiye Acil Tıp Derneği’nde (TATD) 2 dönem Yönetim Kurulu üyeliği, 2 ulusal 2 uluslararası kongre genel sekreterliği, Eğitim komisyonu başkanlığı, Acil Tıp Akademisi Başkanlığı, Ulusal Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyonu üyeliği, Türkiye Acil Tıp Dergisi baş editörlüğü, Dünya Acil Tıp Federasyonu (IFEM) Eğitim ve Müfredat Komisyonu ile Araştırma Komisyonu üyeliği gibi görevleri yürütmüş ve halen de yürütmektedir.